درخواست همکاری کارآموز

 

لطفا فقط در بازه زمانی اعلام شده (طبق نیاز و آگهی شرکت(سالیانه) )؛ در صورتی که شرایط درخواستی شرکت را کاملا دارا می باشید و تمایل قطعی به شرکت در این دوره دارید ،اقدام به تکمیل و ارسال فرم کارآموزی حضوری نمائید.

توجه:

-لطفا به فیلدهای فرم کاملاً دقت شود و اگر شرایط مورد نیاز شرکت را دارا نیستید؛ فرم را تکمیل و ارسال نکنید.

-بررسی فرم ها بعد از رسیدن به حد و نصاب لازم، صورت خواهد پذیرفت و نتایج حدود 1 ماه بعد از انتشار آگهی صورت میگیرد(مصاحبه و انتخاب نفرات کمی زمانبر است).

-این دوره هیچ هزینه ای ندارد و جهت انتخاب فرد اصلح (بعد از اتمام دوره آموزشی) برای ادامه همکاری و سپس استخدام صورت میگیرد.(قابل ذکر است بعد از پایان دوره کارآموزی و آزمون درصورت نیاز شرکت، پذیرش آزمایشی و سپس بلند مدت صورت خواهد گرفت و تعهدی برای این موضوع وجود ندارد)

-مدت زمان این دوره ممکن است بین 3 تا 6 ماه بر اساس استعداد کارآموز متغیر باشد. 

-میزان حقوق (جهت همکاری احتمالی بعد از دوره کارآموزی) و فیلد های دیگر را دقیق وارد نمائید(فرم هایی که اعداد صفر و یا فیلدهای خالی دارند بررسی نمیشوند). انتخاب اولیه بر اساس بررسی کلیه فیلد ها و از جمله حقوق درخواستی (برای همکاری بلند مدت بعد از دوره کارآموزی) و نسبت به شرایط شرکت صورت میگیرد.

-فرم هایی که وضعیت لپ تاپ و تصویر و قسمت توضیحات مشخص نشده است بررسی نمیشود.

-اطلاعات ارسال شده در این فرم نزد شرکت محفوظ خواهد ماند و هر دوره بعد از انتخاب کارآموز؛ کلیه فرم ها حذف میشوند. (احراز و ارسال هیچ گونه مدرک خاصی جهت تکمیل فرم نیاز نخواهد بود و صحت سنجی اطلاعات ،بعد از انتخاب نیرو و در مصاحبه داخل شرکت صورت خواهد پذیرفت)