بایگانی برچسب: اهمیت Landing Page

لندینگ پیج چیست؟

لندینگ پیج چیست؟ و چه اهمیتی در بازاریابی دارد؟

لندینگ پیج چیست؟ و چه اهمیتی در بازاریابی دارد؟ لندینگ پیج یا همان صفحه ی فرود به صفحاتی گفته میشوند که به نوعی دروازه ورود بازدید کننده به سایت شما است.همچنین از آن به عنوان نقطه فرود بازدید کننده هم نام میبرند و صفحه ی شاخص در وبسایت شما محسوب میشود. برای دانستن اهمیت لندینگ […]