بایگانی برچسب: انتخاب keywords

نحوه انتخاب کلمات کلیدی

انتخاب کلمات کلیدی

در سئو کردن محتواها کارهای زیادی صورت میگیرد، اما اولین مرحله در سئو کردن محتواها یافتن کلمات کلیدی سایت است. نحوه انتخاب کلمات کلیدی بدین صورت است که باید مشخص کنید در این محتوا چه کلیدواژه هایی وجود دارد و در ادامه کلیدواژه مرکزی یا همان عبارت کلیدی را پیدا کنید و طبق اولویت بندی […]