درخواست فاکتور رسمی

در صورتی که شرایط دریافت فاکتور رسمی را دارا می باشید (واریز اصل مبلغ و ارزش افزوده به حساب شرکت) ، میتوانید فرم زیر را تکمیل و اطلاعات مورد نیاز جهت صدور فاکتور را ارسال نمائید:

  • لطفاً توضیح کاملی از درخواست خود را در این قسمت یادداشت نمائید.
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .